Mänsklig och kosmisk migration

I dag är det många människor som rör sig mellan olika länder. En del gör det frivilligt, men många flyr undan förföljelse, krig och ekonomisk nöd. Trots att politiker och länder försöker sätta upp murar av olika slag, ökar antalet internationella migranter på jordklotet. Ur ett kosmiskt perspektiv kan detta tolkas som att mänskligheten genomgår en mental förändring mot en ökad internationalism och samhörighet. Denna resa kan också innebära utmaningar, inte minst för att alla människor, enligt Martinus analyser, egentligen kan betraktas som ”hemlösa” och ”sårade flyktingar”, på väg mot ett nytt mål i spiralkretsloppet. Vi samtalar om hur vi kan se på fenomenet migration ur ett mänskligt och ett kosmiskt perspektiv.

ENTRÉ OCH DELTAGARAVGIFT

Föredrag ochseminarium 60/40 kr och heldagsseminarium 80/60 kr, om inte annat anges i programmet. Det lägre alternativet avser pensionär, studerande och arbetslös.

Mer info om Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm: http://martinus.se

Information om aktivitet
Datum: 16/02/2019
Tid: 15:00 - 17:00
Plats: Hälsans Hus
Föreläsare: Pernilla Rosell
Typ: Föredrag och Seminarium
Ansvarig: Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (Hälsans Hus):
  • Inga händelser på denna plats
  • Publicerad i Föredrag, Seminarium