Introduktioner av Martinus kosmologi och världsbild

För nyfikna/intresserade/nybörjare. Gott av utrymme för alla typer av frågor. Följande måndagar kl 18.15–20.15: 25 jan, 8 feb, 22 feb, 7 mars, 18 april … samt lördagen 19 mars kl 13-15. Obligatorisk anmälan senast torsdagen innan på nedan angiven mailadress

Publicerad i Seminarium

Introduktioner av Martinus kosmologi och världsbild – Linköping

För nyfikna/intresserade/nybörjare. Gott av utrymme för alla typer av frågor. Följande måndagar kl 18.15–20.15: 25 jan, 8 feb, 22 feb, 7 mars, 18 april … samt lördagen 19 mars kl 13-15. Obligatorisk anmälan senast torsdagen innan på nedan angiven mailadress

Publicerad i

Introduktioner av Martinus kosmologi och världsbild

För nyfikna/intresserade/nybörjare. Gott av utrymme för alla typer av frågor. Följande måndagar kl 18.15–20.15: 25 jan, 8 feb, 22 feb, 7 mars, 18 april … samt lördagen 19 mars kl 13-15. Obligatorisk anmälan senast torsdagen innan på nedan angiven mailadress

Publicerad i Seminarium

Livsupplevelse – illusion eller verklighet?

Ett samtal om jaget och den treeniga principen, Pernilla Rosell med inbjudna samtalspartner. Människan har i alla tider funderat på vad medvetande och livsupplevelse egentligen är. Enligt Martinus är det en central del av livsupplevelsen att vi samtidigt förnimmer oss

Publicerad i Föredrag

Psykiska förmågor i forntiden, nutiden och framtiden

Martinus skiljer på lågpsykiska och högpsykiska förmågor. De grundar sig nämligen på olika kombinationer av det han kallar “kosmiska grundenergier”, och som han menar att såväl vårt psyke eller medvetande som all fysisk materia är sammansatt av i olika blandningar.

Publicerad i Föredrag

Finns det en mening med lidandet?

Introduktion i Martinus kosmologi, Gunnar Fernlund I Martinus kosmologi finns det – bland mycket annat – en logisk förklaring på lidandet i världen. Martinus beskriver en rad universella och grundläggande principer. Att förstå dessa kan vara en stor hjälp i

Publicerad i Föredrag

Fri uppkoppling – ett föredrag om bön

För dagens moderna människa kan det här med bön upplevas som något gammalmodigt, som religiös övertro och som något vi ska lämna. Men Martinus skriver mycket om bön och genom den andliga vetenskapen får vi en ny, fördjupad kunskap om

Publicerad i Föredrag

Att förstå Kristus

Martinus beskriver en andlig evolutionär utvecklingsprocess, som sträcker sig över många liv och vars syfte är, att Gud i det organiska levande universum – som vi kallar livet – skapar människan som sin avbild. Detta gör oss alla till blivande

Publicerad i Föredrag

Förlåtelsens mysterium

Mänskligheten befinner sig i dag på ett utvecklingssteg som gör det möjligt att förklara varför förlåtelsen, utöver att vara det mest logiska uppträdandet, också är nödvändig om vi vill vidmakthålla balans och hälsa i våra fysiska och psykiska kroppar. Den

Publicerad i Seminarium

Medvetandet och det omedvetna

Medvetandet och det omedvetna Den moderna forskningen tycks kunna visa att vårt medvetande är ett resultat av hjärnans funktioner. Men är det verkligen så? Vetenskapen påstår samtidigt att endast drygt fyra procent av universum är fysisk materia – vad är då de

Publicerad i Föredrag