Sören Grind

Sören Grind

Född 1954, är primärt verksam som privatpraktiserende psykolog. Sedan 1984 har han tillsammans med Solveig Langkilde drivit kurscentrat och Martinus Centret Solsökehem i Sunnansjö i Sverige. De har haft kurser i Martinus Kosmologi, personlig utveckling och Alexanderteknik. Sedan 1980 har han hållit kurser och föredrag runt om i hela Skandinavien. Solveig och Sören bor numera  nära Martinus Center på Klint.

E-mail:
Telefon:
Adresse:

Ingen kommende arrangementer for denne foredragsholder.
Publicerad i