Är Martinus världsbild ”modern”?

Enligt Martinus är vägen mot större humanitet kantad av allt starkare andliga ljusimpulser. Den s.k. nya världsimpulsen skall leda oss hela vägen till att vi blir livskonstnärer i ett interplanetärt kärleksrike och påverkar redan hela den mänskliga kulturen. I föredraget vill jag belysa hur våra historiska konst- och kulturepoker från upplysningstiden och framåt står i kontakt med denna nya världsimpuls. Frågan om Martinus världsbild kan betraktas som modern ska vi försöka besvara när särskilt intresse ägnas åt moderniteten och inte minst den intressanta ”nyfödda” metamodernismen.

Lördag 26/10, kl. 15.00–17.00, föredrag 45–60 min. följt av samtal

Information om aktivitet
Datum: 26/10/2019
Tid: 15:00 - 17:00
Plats: Hälsans Hus
Föreläsare: Dennis Persson
Typ: Föredrag
Ansvarig: Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (Hälsans Hus): 1 2
Publicerad i Föredrag