Är personlig utveckling möjlig?

Vissa forskare hävdar att vi i grund och botten genom vår biologiska dna-uppsättning inte förändras speciellt mycket från vaggan till graven. Ja, vi utvecklar en viss intelligens under vår växt från barn till vuxen, vi får en viss känslomässig mognad – men i grunden förblir vi samma dna-programmerade biologiska varelser. För en andligt orienterad människa blir det dock naturligt att fråga sig: Är personlig och andlig utveckling möjlig, och i så fall hur? Utifrån Martinus helhetssyn och mot bakgrund av sitt arbete som coach och samtalsterapeut talar Gunnar Martin om den personliga utvecklingens möjligheter och begränsningar.

Information om aktivitet
Datum: 21/04/2018
Tid: 15:00 - 17:00
Plats: Hälsans Hus
Föreläsare: Gunnar Martin Aronsson
Typ: Föredrag och Seminarium
Ansvarig: Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (Hälsans Hus):
Publicerad i Föredrag, Seminarium