Att bli vän med ”döden”

Martinus ger en logisk förklaring till varför ”döden”, som vi uppfattar den, inte existerar. Med vårt begränsade medvetande kan ändå döden upplevas som något hotfullt och skrämmande. I detta föredrag tittar vi närmare på hur vi kan förstå dödens mysterium med hjälp av Martinus analyser och olika beskrivningar av vad som väntar oss i den andliga tillvaron efter vårt fysiska liv..

Obs! Söndag 6/10, kl. 15.00–17.00, föredrag 45–60 min. följt av samtal

Information om aktivitet
Datum: 06/10/2019
Tid: 15:00 - 17:00
Plats: Hälsans Hus
Föreläsare: Micael Söderberg
Typ: Föredrag
Ansvarig: Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (Hälsans Hus):
  • Inga händelser på denna plats
  • Publicerad i Föredrag