Att vända trötthet till livskraft

Det är många människor som drabbas av sömnproblem, utmattningssyndrom och annan onaturlig trötthet. Vad beror dessa problem på? Vad är egentligen den verkliga orsaken till trötthet? Hur kan man vända den stora tröttheten till livskraft? Och vad är egentligen livskraft? Föredraget belyser bland annat andliga förklaringar till trötthetens djupaste orsaker, vad som sker när vi sover och vad livskraft är.

Mer information: http://martinus.se/?page_id=917

Information om aktivitet
Datum: 13/10/2018
Tid: 15:00 - 17:00
Plats: Hälsans Hus
Föreläsare: Eva Gusmark
Typ: Föredrag och Seminarium
Ansvarig: Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (Hälsans Hus):
Publicerad i Föredrag, Seminarium