Den elektriska människan och det elektriska universum

Enligt Martinus utgör människans fysiska kropp ett elektriskt system som genomströmmas av en mängd olika energier vilka vibrerar på olika våglängder. Elektricitetens sanna natur är en andlig kraft, vilken befordrar våra tankar och vårt medvetande. Dessa energiers inverkan på vår kropp är mycket omfattande och är avgörande för om vår kropp är frisk eller sjuk.

Martinus beskriver även hur det fysiska universum vi lever i är fyllt av elektriska energier. På senare tid har allt fler forskare börjat intressera sig för en ny teori, “The Electric Universe Theory” som ger en helt ny bild av vårt fysiska universum. Föredraget visar bland annat på att denna teori förefaller bekräfta Martinus beskrivning av elektricitetens roll i den makrokosmiska organism i vilken vi lever.

Information om aktivitet
Datum: 05/05/2018
Tid: 15:00 - 17:00
Plats: Hälsans Hus
Föreläsare: Bo Edvinsson
Typ: Föredrag och Seminarium
Ansvarig: Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (Hälsans Hus):
Publicerad i Föredrag, Seminarium