Den eviga kosmiska organiska förbindelsen med Gud

Vi har alltid en evig förbindelse med Gud, antingen vi är medvetna om det eller inte. Genom begrepp som Guds primära medvetande, Försynen, skyddsänglar, världsimpulser, världsåterlösare, bönens princip m.m. förklarar Martinus vår eviga fader- och sonprincip. Hur kan dessa tankar vara till hjälp för oss i vardagen?

Information om aktivitet
Datum: 07/04/2018
Tid: 15:00 - 17:00
Plats: Hälsans Hus
Föreläsare: Lars Östnäs
Typ: Föredrag och Seminarium
Ansvarig: Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (Hälsans Hus):
Publicerad i Föredrag, Seminarium