Det eviga ljuset

Det eviga havet – tankens vågor – allt rör sig – en ocean av ljus – ändå helt stilla. Hur kan vårt innersta stilla varande bli till ett levande ljusflöde, en värld av rörelse och fysisk materia? Hur kan evighetens källa porla in i nuet – skapa tid och rum? En kosmisk betraktelse över vår innersta överfysiska struktur.

Lördag 9/11, kl. 15.00–17.00, föredrag 45–60 min. följt av samtal

Information om aktivitet
Datum: 09/11/2019
Tid: 15:00 - 17:00
Plats: Hälsans Hus
Föreläsare: Rune Östensson
Typ: Föredrag
Ansvarig: Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (Hälsans Hus): 1 2
Publicerad i Föredrag