Det mänskliga medvetandets förutsättningar

Vi är i färd med att utveckla ett ”kärlekssinne” som tillåter oss att se världen i ett nytt ljus. Ju mer vi bereder plats för detta kärlekssinne, desto klarare kan vi se verkligheten såsom den djupast sett är och leva i harmoni med livslagarna. Hur kan vi med hjälp av den andliga vetenskapen öka vår medvetenhet om vilka egenskaper och förhållningssätt vi behöver avveckla och vilka talanger som behöver näring för att så småningom bli stommen i det genuint mänskliga medvetandet?

ENTRÉ OCH DELTAGARAVGIFT

Föredrag ochseminarium 60/40 kr och heldagsseminarium 80/60 kr, om inte annat anges i programmet. Det lägre alternativet avser pensionär, studerande och arbetslös.

Mer info om Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm: http://martinus.se

Information om aktivitet
Datum: 06/04/2019
Tid: 15:00 - 17:00
Plats: Hälsans Hus
Föreläsare: Micael Söderberg
Typ: Föredrag och Seminarium
Ansvarig: Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (Hälsans Hus):
Publicerad i Föredrag, Seminarium