Det sexuella mysteriet

Den danske författaren Martinus beskriver en andlig evolutionslära som rymmer och förklarar den
sexuella mångfald vi kan se i alla kultursamhällen. Där Martinus beskriver en sexuell
förvandlingsprocess som alla människor är del i och som föder fram de mänskliga sympatianlagen.
Där målet för denna andliga evolutionsprocess är – ”människan skapad i Guds avbild”. Vilket
Kristus var ett exempel på! Martinus beskriver hur denna kristusmänniska skapas i oss alla, som ett
led i en sexuell förvandlingsprocess.

Plats: Falkgatan 7
Inträde: 50 kr
Arrangör: NKG

Information om aktivitet
Datum: 07/04/2018
Tid: 15:00 - 17:00
Plats: Ny Kultur - Göteborgsnätverket
Föreläsare: Claus Möller
Typ: Föredrag
Ansvarig: NyKultur - Göteborgsnätverket

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (Ny Kultur - Göteborgsnätverket):
  • Inga händelser på denna plats
  • Publicerad i Föredrag