En förenad mänsklighet

”Jordmänniskosamhället utgör en kosmisk realitet som befinner sig i utveckling. I denna utveckling representerar det ett stadium som kan betecknas som ett övergångstillstånd från ’djurriket’ till ’människoriket’. Detta tillstånd kommer därvid att forma sig som en kamp mellan dessa två rikens ledande energier, vilka i sin tur kan betecknas som ’själviskheten’ och ’osjälviskheten’. Eftersom själviskhetens energier till sin kosmiska natur är explosiva eller splittrande, och osjälviskhetens är sammanfogande eller förenande, är alltså jordmänniskosamhällets utveckling liktydig med en förvandling från ett töckenartat, splittrat tillstånd till en sammanfogad eller förtätad enhet. Samhället kan med andra ord liknas vid en nebulosa på väg att förtätas till en lysande sol” (Martinus: Livets Bog del 1, stycke 117).

Information om aktivitet
Datum: 17/02/2018
Tid: 15:00 - 17:00
Plats: Hälsans Hus
Föreläsare: Olav Johansson
Typ: Föredrag och Seminarium
Ansvarig: Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (Hälsans Hus):
Publicerad i Föredrag, Seminarium