Ett jordiskt paradis – omöjlig dröm eller realistiska framtidsutsikter?

Ett jordiskt paradis - omöjlig dröm eller realistiska framtidsutsikter?

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till en eftermiddag då vi får höra Ingemar
Fridell från Nyhamnsläge beskriva en optimistisk och hoppingivande
framtidsvision baserad på Martinus Thomsens kosmiska analyser.

”Är vi på väg mot en alltmer kaotisk och konfliktfylld framtid eller finns det
fortfarande hopp om en fredlig värld som ger lycka åt varenda människa på
jorden? Martinus beskriver en helt ny form av samhälle som kan överbrygga
alla partipolitiska motsättningar och förena mänskligheten i en anda av fred,
rättvisa, materiell lycka och allkärlek.”

Ingemar är en erfaren och mycket kunnig föredragshållare. Han kom i kontakt
med Martinus redan på 70-talet. Förutom sitt stora intresse för Martinus
kosmologi är Ingemar konsertpianist.

Föredraget ger oss en spännande inblick i Martinus syn på mänsklighetens väg
mot det fredsrike vi alla drömmer om.

Inträde: 60 kr ordinarie pris. (40 kr pensionärer, arbetslösa, studenter och långtidssjukskrivna)

Information om aktivitet
Datum: 04/05/2019
Tid: 15:00 - 17:00
Plats: Sensus Helsingborg, Billeplatsen 1
Föreläsare: Ingemar Fridell
Typ: Föredrag
Ansvarig: Tankar Om Livet/Bokcirkeln Martinus Kosmologi

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (Sensus Helsingborg, Billeplatsen 1):
  • Inga händelser på denna plats
  • Publicerad i Föredrag