Ideal, vilja och förmåga

”Det goda jag vill, det gör jag inte, och det onda jag inte vill, det gör jag”. Så lyder ett klassiskt citat från Bibeln. Vad är orsaken till att dessa ord är en så träffande beskrivning eller karakteristik av den jordiska människans situation? Och kan vi göra något för att ändra på det? Hur går det till i så fall och vad kommer det att resultera i? Martinus har några intressanta förslag till svar på dessa frågor.

ENTRÉ OCH DELTAGARAVGIFT

Föredrag ochseminarium 60/40 kr och heldagsseminarium 80/60 kr, om inte annat anges i programmet. Det lägre alternativet avser pensionär, studerande och arbetslös.

Mer info om Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm: http://martinus.se

Information om aktivitet
Datum: 18/05/2019
Tid: 15:00 - 17:00
Plats: Hälsans Hus
Föreläsare: Olav Johansson
Typ: Föredrag och Seminarium
Ansvarig: Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (Hälsans Hus): 1 2
Publicerad i Föredrag, Seminarium