Illusion och verklighet

Den fysiska världen är illusorisk på det sättet att den är annorlunda än den ser ut att vara. Bakom den till synes fasta fysiska världen finns det en osynlig värld som har sin grund i övermedvetandet och grundenergierna. Nyare forskning visar att det existerar ett exakt samband mellan vårt sätt att tänka och de sjukdomar vi drabbas av. Alla sjukdomar har djupast sett en psykisk orsak. Många av dessa samband har nu kartlagts och det psykologin kallar ”det omedvetna” spela här en central roll. Men vad är egentligen det omedvetna?

Information om aktivitet
Datum: 19/05/2018
Tid: 15:00 - 17:00
Plats: Hälsans Hus
Föreläsare: Edly Grape
Typ: Föredrag och Seminarium
Ansvarig: Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (Hälsans Hus):
Publicerad i Föredrag, Seminarium