Illusioner

Enligt den rådande materialistiska världsbilden lever vi endast ett fysiskt liv och någon Gud existerar inte. Livet är enligt samma världsbild ett resultat av tillfälligheter och det enda verkliga är det som går att mäta och väga. Men enligt Martinus är dessa påståenden osanna, de utgör illusioner. Inget i den fysiska världen är vad det ser ut att vara. Men bakom illusionerna finns en kosmisk verklighet.

ENTRÉ OCH DELTAGARAVGIFT

Föredrag ochseminarium 60/40 kr och heldagsseminarium 80/60 kr, om inte annat anges i programmet. Det lägre alternativet avser pensionär, studerande och arbetslös.

Mer info om Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm: http://martinus.se

Information om aktivitet
Datum: 04/05/2019
Tid: 15:00 - 17:00
Plats: Hälsans Hus
Föreläsare: Bo Edvinsson
Typ: Föredrag och Seminarium
Ansvarig: Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (Hälsans Hus): 1 2
Publicerad i Föredrag, Seminarium