Introduktionskurs: Martinus spännande världsbild och verk

Den danske visionären Martinus (1890-1981) förmedlade en världsbild som ger nya svar på de stora livsfrågorna. Han omvandlade sina unika intuitionsbaserade kunskaper om livet till kosmiska analyser i text och bild, vilket finns bevarat i ett stort antal böcker som har den övergripande titeln Tredje testamentet.

Reinkarnation och karma är centralt i världsbilden, vilket möjliggör en andlig utveckling genom många liv. Förmågan till tolerans och allkärlek ökar allteftersom vi lär oss av våra egna erfareheter. Detta leder så småningom till slutmålet; befrielsen från mörkret och från lidandets kretslopp, och därmed uppnåendet av det fullkomliga livet. För att nå dit behövs dock även vägledning, något vi redan fått genom de stora världsreligionerna i historien. Men nu när många människor inte längre tror på de gamla ovetenskapliga dogmerna behövs det en uppdaterad form av vägledning, en andlig vetenskap. Förutom ingående livsanalyser ger verket även fördjupad förståelse för Kristus kärlekslära och Bibelns skapelseberättelse, vilket föranleder verkets titel. Syftet med verket är ytterst sett att stimulera framväxten av en ny human världskultur, och den av alla människor så efterlängtade världsfreden.

Verket ska dock inte ligga till grund för någon ny religion, sekt eller samfund, och inte heller någon förening eller medlemsorganisation. Det ska endast vara en fritt tillgänglig kunskapskälla, för alla som har behov av och finner det inspirerande.

Denna introduktionskurs ger nya intresserade en allmänorientering i verket, och ger goda förutsättningar för vidare studier på egen hand.

Introduktionskursen kommer pågå under vårterminen 2020:

Plats: Hälsans hus på Fjällgatan 23 B, 1 tr

8 träffar: Lördagar kl 11-13, 11/1, 25/1, 8/2, 22/2, 7/3, 21/3, 4/4 och 18/4. Det är bra om du har möjlighet att delta på alla träffarna men det går även att komma vid enstaka tillfällen.

Anmälan: Skicka ett mejl till intro@martinus.se. Kursen är gratis.

Kursledare: Daniel Lundberg & Hokan Lundberg

Information om aktivitet
Datum: 07/03/2020
Tid: 11:00 - 13:00
Plats: Hälsans Hus
Föreläsare: Daniel Lundberg
Typ: Kurser
Ansvarig: Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (Hälsans Hus):
Publicerad i Kurser