Introduktionsträff i Linköping

Livsåskådning generellt, och/eller Martinus kosmologi och världsbild. Innehåll väljs efter behov och önskemål

Obligatorisk anmälan senast torsdagen innan på mail: nils.olof.bromee@gmail.com eller telefon: 0733-277 088
Introduktioner kan efter överenskommelse även göras på andra tider och platser.

Information om aktivitet
Datum: 24/09/2018
Tid: 18:15 - 20:15
Plats: Martinusvänner i Linköping
Föreläsare: Nils-Olof Bromée
Typ: Diverse, Föredrag, och Seminarium
Ansvarig: Martinusvänner i Linköping

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (Martinusvänner i Linköping):
  • Inga händelser på denna plats
  • Publicerad i Diverse, Föredrag, Seminarium