Kan man äta sig frisk?

Hur ser den idealiska födan ut? Finns det någon skillnad på hur naturvetenskapen och Martinus ser på detta? Vi kan se att naturvetenskapens syn på hur vår mat påverkar vår hälsa närmar sig Martinus beskrivning mer och mer, t.ex. om man ser på de kostrekommendationer som ges ut av olika organ, såsom Livsmedelsverket, Nordiska Näringsrekommendationer, WHO, Världscancerfonden med flera organisationer. Det är generella kostråd, men är det samma kost som är bra för alla?

45–60 MINUTER, FÖLJT AV SAMTAL
Mer info: https://martinus.se

Information om aktivitet
Datum: 14/03/2020
Tid: 15:00 - 17:00
Plats: Hälsans Hus
Föreläsare: Gunnar Johansson
Typ: Föredrag
Ansvarig: Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (Hälsans Hus):
Publicerad i Föredrag