Könsroller i förändring sett utifrån ett kosmologiskt perspektiv

Vad händer efter #Metoo? Hur ser relationerna mellan könen ut i dag i Sverige, ett av världens mest jämställda länder? Utifrån Martinus analyser samtalar vi om hur könsrollerna har utvecklats genom polförvandlingen, och hur tidigare, enpoliga beteenden fortfarande finns kvar hos de flesta av oss. Vi diskuterar tillsammans vilka olika utvecklingssteg vi ser omkring oss, och hur vi
själva kan förhålla oss i övergångsfasen mellan den djuriska och den mänskliga sexualiteten. Hur kan samhället uppmuntra framväxten av ett alltmer humant och kärleksfullt förhållningssätt mellan könen?

Information om aktivitet
Datum: 20/01/2018
Tid: 15:00 - 17:00
Plats: Hälsans Hus
Föreläsar: Lars Palerius og Pernilla Rosell
Type: Föredrag och Seminarium
Ansvarlig: Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (Hälsans Hus):
Publicerad i Föredrag, Seminarium