Kvantfysiken, epigenetiken och matematiken möter Martinus

Martinus existentiella förklaringsmodell bekräftas alltmer av den moderna vetenskapen – speciellt av kvantfysiken och epigenetiken. Martinus menar att världsalltet styrs av naturlagar och principer. Två av dessa är ”lagen om orsak och verkan” och ”kontrastprincipen”. Vi är också en levande del av helheten, samtidigt som Martinus, paradoxalt nog, menar att allt vi upplever är en illusion. Hur förena naturvetenskapen med Martinus världsbild, det försöker Stephan Wänqvist reda ut och samtala kring.

Lördag 28/9, kl. 15.00–17.00, föredrag och tvåvägskommunikation under föredraget

Information om aktivitet
Datum: 28/09/2019
Tid: 15:00 - 17:00
Plats: Hälsans Hus
Föreläsare: Stephan Wänqvist
Typ: Föredrag
Ansvarig: Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (Hälsans Hus):
  • Inga händelser på denna plats
  • Publicerad i Föredrag