Livet i ett kosmiskt perspektiv

Den andliga vetenskapen förklarar våra liv och vardagens händelser på gott och ont som nödvändiga steg
på vägen till lyckan. Vi får en förklaring på vart vi kommer ifrån och vart vi är på väg. För att bygga en
lyckad maskin krävs kunskap om naturlagarna. För att bygga ett lyckat öde krävs kunskap om de
andliga lagarna. Andliga vetenskapsmän har för länge sedan påstått, att det finns lagar för livet.
Vilka är de kosmiska lagarna och hur applicerar vi dem i vårt liv?

NBV’s lokaler Mölndalsvägen 30 C, 4 vån (hiss). Hållplats: Almedal. Entré 50 kr. Fika 20 kr.

Information om aktivitet
Datum: 07/03/2020
Tid: 15:00 - 17:00
Plats: NBV Göteborg
Föreläsare: Sören Jensen
Typ: Föredrag
Ansvarig: NyKultur - Göteborgsnätverket

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (NBV Göteborg):
  • Inga händelser på denna plats
  • Publicerad i Föredrag