Livets parlör

”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud”. Så börjar Johannesevangeliet i Bibeln. Men vad betyder detta egentligen? Ordet/språket är oerhört viktigt, inte bara för Gud utan för oss människor. Samtidigt tycks just språket vara en oändlig källa till missförstånd. Även Martinus lyfter fram språkets betydelse för våra tankar och vår kommunikation. Han har också skapat symboler för att komplettera skrift- och talspråket. Martinus menar att den jordiska människans mål är att lära sig förstå Gudomens språk. Men hur kommunicerar Gudomen med oss? Vilken betydelse har språket för vår förståelse av livet? Hur har språket utvecklats och hur kommer framtidens kommunikation gå till? Precis som en parlör eller ordbok kan vara viktig att ha med på en utlandsresa, är det värdefullt för oss att ha en parlör på resan längs vår utvecklings väg.

VIKTIG INFO INFÖR FÖREDRAGEN I HÖST

På grund av den nuvarande Corona-situationen behöver vi tyvärr begränsa antalet personer som samtidigt vistas i lokalen på Hälsans Hus till 15 – detta inklusive föredragshållaren och medarbetare. Därför behöver du anmäla din önskan att delta på plats genom att inför varje föredrag sända en mejl till lasse@martinus.se eller ringa in din anmälan till Lasse 070-326 91 37 eller Anne 070-735 33 16. Meddela vilket datum och föredragets titel i din anmälan. Vi meddelar om det finns platser kvar eller inte. Skulle du sedan få förhinder är vi tacksamma om du meddelar också detta. Fikat kommer att serveras på ett Corona-säkert sätt.

Föredragen kommer –  så långt vi har möjlighet – att filmas och i efterhand läggas ut på stiftelsens youtube-kanal. Vi planerar även att livestreama flera av föredragen, dvs att de sänds online medan de pågår. Tekniken för detta håller på att tas fram och varje föredrag kommer då att ha sin egen länk. Denna länk kommer att läggas på FB-sidan Martinus Kosmologi Stockholm i samband med att föredraget annonseras där.

VÄLKOMMEN att anmäla dig eller att vara med digitalt!

Information om aktivitet
Datum: 31/10/2020
Tid: 15:00 - 17:00
Plats: Hälsans Hus
Föreläsare: Eva Gusmark
Typ: Föredrag
Ansvarig: Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (Hälsans Hus):
  • Inga händelser på denna plats
  • Publicerad i Föredrag