Lyssna till kroppen – att börja med sig själv

Varje individ har ett helt eget kroppsspråk. Människokroppen har formats genom evolutionen och speglar varje tanke, föreställning, varje behov vi har. Samtidigt förhåller sig kroppen till naturlagarna i ett samspel mellan vårt inre och yttre universum. Kan vi själva påverka detta samspel? Handlar självkännedom om kroppsmedvetenhet? Kan vi utveckla vår självkänsla genom att medvetet lyssna till kroppen?

45–60 MINUTER, FÖLJT AV SAMTAL
Mer info: https://martinus.se

Information om aktivitet
Datum: 05/04/2020
Tid: 15:00 - 17:00
Plats: Hälsans Hus
Föreläsare: Karin Schmidt
Typ: Föredrag
Ansvarig: Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (Hälsans Hus):
Publicerad i Föredrag