Martinus andliga vetenskap – ett bidrag till den västerländska esoterismen?

I den västerländska esoterismens historia har många saker sagts om tillvarons natur och hemligheter. Martinus andliga vetenskap tar sent plats i denna historia (första publikationen 1932). Utgör Martinus framställning av tingens ordning ett självständigt bidrag till esoterismen i västerlandet? Om så är fallet, vilka är då hans viktigaste bidrag? I min mastersavhandling ”Martinus’ Spiritual Science: An Original Contribution to Western Esotericism?” (University of Exeter, 2008) undersöktes dessa frågor. Martinus världsbild jämfördes då med de omfattande esoteriska världsbilderna hos den senare teosofins portalfigur Helena Petrovna Blavatsky (1831–1891), antroposofins grundare Rudolf Steiner (1861–1925) och neoteosofins Alice Bailey (1880–1949) (deras mest centrala verk publicerades från 1888 t.o.m. 1925). Föreläsningen presenterar resultaten från denna studie.

ENTRÉ OCH DELTAGARAVGIFT

Föredrag ochseminarium 60/40 kr och heldagsseminarium 80/60 kr, om inte annat anges i programmet. Det lägre alternativet avser pensionär, studerande och arbetslös.

Mer info om Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm: http://martinus.se

Information om aktivitet
Datum: 09/03/2019
Tid: 15:00 - 17:00
Plats: Hälsans Hus
Föreläsare: Mikael Krall
Typ: Föredrag och Seminarium
Ansvarig: Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (Hälsans Hus):
  • Inga händelser på denna plats
  • Publicerad i Föredrag, Seminarium