Mitt ansvar, ditt ansvar och Guds ansvar

Hur är förhållandet mellan öde och ansvar? Vilket ansvar har vi i våra familje-, vänskaps- och arbetsrelationer – och i förhållande till världssituationen? Med utgångspunkt i reinkarnations- och karmatanken, kan detta att förstå de olika ansvarsområdena bli en spännande resa mot en ökad medvetenhet. Det kan i sin tur öppna för mer livsglädje och bättre samarbete med livets andliga dimensioner.

Information om aktivitet
Datum: 03/03/2018
Tid: 14:00 - 17:00
Plats: Hälsans Hus
Föreläsare: Solveig Langkilde
Typ: Seminarium
Ansvarig: Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (Hälsans Hus):
Publicerad i Seminarium