Så skapar Gud medvetande

Att vara medveten är något vi tar för givet. Ibland är det lätt att glömma att medvetandet är något som hela tiden skapas. I första Moseboken kap 2 vers 7 kan vi läsa följande: ”Och herren Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa och så blev människan en levande varelse.” Vad ligger egentligen bakom en sådan symbolisk förklaring av människans och därmed medvetandets tillblivelse? I det här föredraget tittar vi närmare på Martinus förklaring av medvetandets tillblivelse och utveckling fram till vårt nuvarande alltmer komplexa och utmanande utvecklingssteg. Vi tittar på den medvetandeprocess vi är mitt inne i, som innebär en ökande förståelse för alltings inneboende gemenskap. En utvecklingsepok där ledordet kommer att vara ”Du skall inte dräpa”, vilket innebär en tillvaroform där vi kan börja skörda frukterna av den mödosamma förvandlingen från den enpoliga djurmänniskan fram till den begynnande dubbelpoliga människans alltmer osjälviska och kärleksfulla vardagliga uppträdande.

Lördag 19/10, kl. 15.00–17.00, föredrag 45–60 min. följt av samtal

Information om aktivitet
Datum: 19/10/2019
Tid: 15:00 - 17:00
Plats: Hälsans Hus
Föreläsare: Lars Palerius
Typ: Föredrag
Ansvarig: Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (Hälsans Hus): 1 2
Publicerad i Föredrag