Samtal mellan panel och åhörare

Välkommen till ett öppet samtal med kosmologiska frågor kring allt mellan himmel och jord, ande och materia med Anders Beck, Ulla-Mir Renöfält, Lars Palerius, Lasse Östnäs och Pernilla Rosell, som också fungerar som moderator

SAMTAL MED MELLANLIGGANDE PAUS

Information om aktivitet
Datum: 23/02/2020
Tid: 15:00 - 17:00
Plats: Hälsans Hus
Föreläsare: Pernilla Rosell
Typ: Diverse
Ansvarig: Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (Hälsans Hus):
Publicerad i Diverse