Samtalsgruppträffar gällande livsåskådning grundad på Martinus Kosmologi

Måndagar kl 18.15 den 2 oktober (terminsstart), den 16 oktober, den 30 oktober, den 13 november, den 27 november, den 11 december.

Ytterligare information på vår webbplats https://sites.google.com/site/mvlsweden/

 

 

Information om aktivitet
Datum: 27/11/2017
Tid: 18:15 - 20:00
Plats: Martinusvänner i Linköping
Föreläsar: Nils-Olof Bromée
Type: Diverse och Seminarium
Ansvarlig: Martinusvänner i Linköping

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (Martinusvänner i Linköping):
Publicerad i Diverse, Seminarium