Sommarkurs 1: Tredje testamentet – en kunskap att leva efter

Nyligen har några av världens mest inbitna ateister medgett att det inte är så lyckat att religionens världsbild ersätts med den ateistiska. Det finns då inte längre någon motiverande grund för en högre moral, och det kan leda till ohyggliga konsekvenser. Något vi redan sett exempel på, bl.a. med 1900-talets två stora världskrig. Då människorna börjat inse detta, men inte längre kan tro på de gamla religionerna, har de börjat söka efter nya svar på de stora livsfrågorna. Martinus menade att hans livsverk är ett nytt svar på dessa frågor, något som kan återskapa förtroendet för de humana religionernas kärnbudskap, och alltså bli ett nytt fundament för en högre mänsklig moral. En kunskap, som ska befordra både permanent livslycka och världsfred.

Under denna kursvecka kommer vi att belysa områden där vi själva har stora möjligheter att omsätta den teoretiska kunskapen till praktiskt handlande.

Vi tittar närmare på hur vi kan börja leva utifrån denna nya kunskap, och därigenom finna livsglädje och delaktighet i skapandet av framtidens fullkomliga världsrike, redan nu!

Mer info: http://martinuscentervarnhem.se/?page_id=863

Information om aktivitet
Datum: 28/06/2020 - 04/07/2020
Tid: Hele dagen
Plats: Kosmosgården
Föreläsare: Ingemar Fridell
Typ: Kurser
Ansvarig: Martinus Center Varnhem

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (Kosmosgården):
  • Inga händelser på denna plats
  • Publicerad i Kurser