Tillvarons fysiska och psykologiska sida

Sammanhanget mellan den fysiska och den psykiska eller andliga världen är annorlunda än vad vi till vardags tänker oss. Studerar man tillvarons psykologiska sida, ser man hur vårt psyke direkt påverkar den fysiska organismen och att kunskapen om detta kan användas terapeutiskt. Denna ständigt ökande kunskap kan ses som ett led i den forcerade utveckling på jorden som Martinus menar äger rum i vår tid. (Föredragshållaren talar Norska)

45–60 MINUTER, FÖLJT AV SAMTAL
Mer info: https://martinus.se

Information om aktivitet
Datum: 02/05/2020
Tid: 15:00 - 17:00
Plats: Hälsans Hus
Föreläsare: Edly Grape
Typ: Föredrag
Ansvarig: Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (Hälsans Hus):
  • Inga händelser på denna plats
  • Publicerad i Föredrag