Tro och vetande – några tankar om naturvetenskap och kosmologi

Det tycks finnas en skepsis mot naturvetenskapen hos kosmologistuderande – är den befogad? Hur såg Martinus på naturvetenskapen? Och hur ser naturvetaren på Martinus kosmologi? Hur kommer naturvetenskapen att utvecklas?

Information om aktivitet
Datum: 12/05/2018
Tid: 15:00 - 17:00
Plats: Hälsans Hus
Föreläsar: Gunnar Lundberg
Type: Föredrag och Seminarium
Ansvarlig: Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (Hälsans Hus):
Publicerad i Föredrag, Seminarium