Vägen till lycka

Inom filosofin talar man om de ”eviga” frågorna, vilket innebär att man tror att dessa frågor aldrig kommer att besvaras. Men den som studerar Martinus kosmologi vet att han ger svar på många frågor som ansågs vara ”eviga”. Och utifrån hans analyser kan vi till och med filosofera om hur man kan bli lycklig. Att uppnå lycka är en individuell process som bäst förstås utifrån det utvecklingsperspektiv som analyserna erbjuder.

Mer information: http://martinus.se/?page_id=917

Information om aktivitet
Datum: 01/12/2018
Tid: 15:00 - 17:00
Plats: Hälsans Hus
Föreläsare: Lasse Malmgren
Typ: Föredrag och Seminarium
Ansvarig: Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (Hälsans Hus):
  • Inga händelser på denna plats
  • Publicerad i Föredrag, Seminarium