Vägen till lyckolandet

Den materialistiska livssynen ser på all materia, inklusive växter, djur och människor, som en produkt av livlösa, kemiska processer som är i stånd att producera tänkande och medvetande. Målet för denna kemistyrda människa är att tillägna sig själv mest möjliga materiella värden. Samtidigt inser allt fler människor att det enda vi inte kan köpa för pengar, är lycka. Lycka kan inte vägas eller mätas efter några materiella måttenheter. Utifrån Martinus världsbild vill jag försöka att belysa begreppet lycka ur ett psykologiskt eller icke-materialistiskt perspektiv.

ENTRÉ OCH DELTAGARAVGIFT

Föredrag ochseminarium 60/40 kr och heldagsseminarium 80/60 kr, om inte annat anges i programmet. Det lägre alternativet avser pensionär, studerande och arbetslös.

Mer info om Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm: http://martinus.se

Information om aktivitet
Datum: 13/04/2019
Tid: 15:00 - 17:00
Plats: Hälsans Hus
Föreläsare: Edly Grape
Typ: Föredrag och Seminarium
Ansvarig: Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (Hälsans Hus):
  • Inga händelser på denna plats
  • Publicerad i Föredrag, Seminarium