Vår relation till omvärlden

De flesta av oss föredrar att leva i nära kontakt med människor som betyder mycket för oss. Vi speglar oss i varandra, lär av varandra och inspireras av varandra. Vi har helt enkelt svårt att leva utan nära relationer. Samtidigt har vi behov av enskildhet och tid för eftertanke för att kunna orientera oss i en komplex tillvaro. Livet är fullt av viktiga vägval och det blir alltmera tydligt att ingen annan än vi själva kan avgöra vilken väg som bäst kan leda oss mot de mål vi eftersträvar. Samtidigt kan vi inte undgå att påverkas av vår omvärld. Detta föredrag belyser vilka svårigheter vi kan ställas inför vid avgörande livsval och på vilket sätt vi kan ta hjälp av den andliga vetenskapen för att förstå vår tillvaro.

45–60 MINUTER, FÖLJT AV SAMTAL
Mer info: https://martinus.se

Information om aktivitet
Datum: 16/05/2020
Tid: 15:00 - 17:00
Plats: Hälsans Hus
Föreläsare: Micael Söderberg
Typ: Föredrag
Ansvarig: Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (Hälsans Hus):
  • Inga händelser på denna plats
  • Publicerad i Föredrag