Världssituationen

Martinus beskriver hur mänskligheten nu befinner sig i en stor vändpunkt i sin utveckling i den långa vandringen från djur till människa. Nu gäller det att lämna de själviska tankearterna och handlingssätten för att kunna övervinna krig, sjukdomar, svält och ekonomisk misär. Nu kommer mörk karma över jorden, som ett resultat av vårt sätt att leva. Detta kommer till sist att väcka upp människorna ur den materialistiska och ateistiska livssynen och vi kommer tillsammans att kunna bygga upp ett humant fredsrike på jorden.

VIKTIG INFO INFÖR FÖREDRAGEN I HÖST

På grund av den nuvarande Corona-situationen behöver vi tyvärr begränsa antalet personer som samtidigt vistas i lokalen på Hälsans Hus till 15 – detta inklusive föredragshållaren och medarbetare. Därför behöver du anmäla din önskan att delta på plats genom att inför varje föredrag sända en mejl till lasse@martinus.se eller ringa in din anmälan till Lasse 070-326 91 37 eller Anne 070-735 33 16. Meddela vilket datum och föredragets titel i din anmälan. Vi meddelar om det finns platser kvar eller inte. Skulle du sedan få förhinder är vi tacksamma om du meddelar också detta. Fikat kommer att serveras på ett Corona-säkert sätt.

Föredragen kommer –  så långt vi har möjlighet – att filmas och i efterhand läggas ut på stiftelsens youtube-kanal. Vi planerar även att livestreama flera av föredragen, dvs att de sänds online medan de pågår. Tekniken för detta håller på att tas fram och varje föredrag kommer då att ha sin egen länk. Denna länk kommer att läggas på FB-sidan Martinus Kosmologi Stockholm i samband med att föredraget annonseras där.

VÄLKOMMEN att anmäla dig eller att vara med digitalt!

Information om aktivitet
Datum: 21/11/2020
Tid: 15:00 - 17:00
Plats: Hälsans Hus
Föreläsare: Rune Östensson
Typ: Föredrag
Ansvarig: Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (Hälsans Hus):
  • Inga händelser på denna plats
  • Publicerad i Föredrag