Varnhem sommarkurs 1: Tankar och livskraft

Den moderna människan har utvecklats oerhört de senaste två hundra åren när det gäller hennes tankekapacitet och intellektuella förmåga, men hennes känslor och behov har så att säga inte hängt med i denna utveckling. Hela vår livsupplevelse skapas i vårt medvetande. Vad vi tänker, hur vi mår, vad vi uppfattar som sant, vår uppfattning av moral och rätt – är alla en del av vår tankeprocess.
Våra tankar styr våra liv. Med insikt om tankens skapande kraft kan vi bli medvetna om hur vi tänker och få förståelse för vilka tankar som leder våra liv i en gynnsam riktning. En del av våra tankar är vi inte medvetna om. Oftare än vi tror är det våra känslor som styr vårt beteende snarare än rationella överväganden. Genom att komma till insikt om våra känslor och deras orsaker kan vi medvetet börja arbeta på vår utveckling mot att bli en fullkomlig människa. Vikten av att leva i nuet och använda våra inre krafter till att göra livet ljusare och lättare både för oss själva och andra är det steg i utvecklingen som vi behöver ta för att nå vår sanna identitet.

Mar information om kurser och priser finns här: http://martinuscentervarnhem.se

Information om aktivitet
Datum: 30/06/2019 - 06/07/2019
Tid: Hele dagen
Plats: Kosmosgården
Föreläsare: ingen foredragsholder angivet
Typ: Kurser
Ansvarig: Martinus Center Varnhem

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (Kosmosgården):
Publicerad i Kurser