Vårt förhållande till främlingen och det okända

Bibeln talar om änglar. Dessa väsen är ofta avbildade i allsköns olika former och tycks tämligen populära, även hos människor som inte läser Bibeln. Men finns det änglar i verkligheten och vad är i så fall änglar egentligen? Finns änglar i andra religioner än kristendomen? Är det skillnad på änglar och andra andliga väsen? Finns det olika typer av änglar? Har vi personliga skyddsänglar? Kan änglar ha olika funktion? Kan man se änglar eller uppleva deras närvaro på andra sätt? Föredraget undersöker dessa och många fler aspekter av den andliga världens väsen, främst ur ett andlig-vetenskapligt perspektiv.

Lördag 7/9, kl. 15.00–17.00, föredrag 45–60 min. följt av samtal

Information om aktivitet
Datum: 07/09/2019
Tid: 15:00 - 17:00
Plats: Hälsans Hus
Föreläsare: Eva Gusmark
Typ:
Ansvarig: Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (Hälsans Hus):
  • Inga händelser på denna plats
  • Publicerad i