Vårt inre universum

Livets skola har sin alldeles särskilda pedagogik. Individualiseringen är här hundraprocentig, alla elever får en, för var och en, särskilt anpassad ändamålsenlig undervisning. I Livets skola är också alla samtidigt både lärare och elever, och allt är lärosatser. Och slutmålet är detsamma för alla – om än inte samtidigt – nämligen att bli en riktig människa.

Inträde 60 kr

 

Information om aktivitet
Datum: 21/05/2017
Tid: 15:00 - 17:00
Plats: Hälsans Hus
Föreläsare: Olav Johansson
Typ: Föredrag och Seminarium
Ansvarig: Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm

Lägg till elektronisk kalender: Google Kalender eller iCal.
Kommande aktiviteter (Hälsans Hus):
Publicerad i Föredrag, Seminarium