Om Martinusguiden

Martinusguiden startades sommaren 1999, av frivilliga entusiaster i danmark, och är tänkt att fungera som ett praktiskt hjälpmedel och tjänst där Martinusintresserade kan hitta information om aktuella och lokala aktiviteter relaterade till Martinus världsbild. Den ursprungliga sidan skapades på danska i form av martinusguiden.dk och håller alltså nu även på att etableras i andra delar av världen, bland annat i form av denna Svenska variant av martinusguiden.se.

Sidan förmedlar endast information om aktiviteter som är direkt relaterade till eller utgår från  Martinus världsbild, detta ger intresserade möjlighet att hitta till aktiviteter som undervisar informerar om och undervisar i Martinus renodlade världsbild. För att leva upp till namnet Martinusguiden så publiceras alltså endast aktiviteter som är direkt relaterade till Martinus världsbild här.

Martinusguiden drivs på frivillig basis och publicering av aktiviteter på sidan är gratis. Arrangörer får gärna skicka in aktiviteter av olika slag för publicering till vår redaktion på mail: info@martinusguiden.se

Marginusguiden använder Martinus symbol 42 som logotyp. Symbolen är även Martinus saks flagga. Vi använder flaggan med tillåtelse från Martinus Institut

Martinus förklarade att flaggsymbolen skulle vara en symbol för, att man där denna används är aktiviteterna i samklang med den nya världskulturen och de den anda, tankar och principer, som uppenbarade i analyserna. Martinus sade också, att flaggan som symbol skulle vaja på de ställen i världen, där man kan kan studera hans verk Tredje Testamentet, den andliga vetenskapen.

Här kan man läsa förklaringen till symbolen, och här under syns symbolen i större format:

symbol42