Ängelsberg

”Här finns en utställning om Tredje Testamentet, livsåskådning och världsbild. Som besökare guidas du via 18 kosmiska symboler på pedagogiskt vis in i denna osynliga orsaks- och tankevärlden som är grunden till allt som sker. Med hjälp av vackra och färgsprakande symbolbilder och korta förklarande texter kan du följa verkets röda tråd. Tredje Testamentet lyfter fram de eviga livsfrågorna ur trons töcken och förklarar dem i vetandets klara ljus. Livets mysterium som också är kärlekens mysterium, kan nu förklaras via logiska tankeföljder Efter en andlig upplysningsprocess fick Martinus, verkets författare, nya andliga förmågor. Han kunde se det eviga och oändliga i allt. Efter denna process använde han resten av sitt liv, hela 60 år, till att nedskriva sina kosmiska upplevelser. Efter hans död, den 8 mars 1981, utkom hans samlade verk med titeln; Tredje Testamentet. Utställningen finns även i katalogform att ta med sig och säljes non-profit.” Läs mer här: http://lokalt.tredjetestamentet.se/aengelsberg

Kontaktperson: Thor Gjörvad, tel: 0701 700 463, naturmed@bredband.net
cafevala

Aktiviteter i området:
Cafégalleriet i Våla – Ängelsberg (tryck på titeln för mer info om platsen):


    Studiegrupper
    - Kommer snart på denna webbplats. Du kan se giltighetstiden för alla Martinus studiegrupper här.

    Publicerad i