Göteborg

“Ny Kultur – Göteborgsnätverket för Martinus verk: Tredje Testamentet, är ideell förening i Göteborg som bedriver informations- föredrags-, kurs- och studiecirkelverksamhet utöver den verksamhet som finns på webbsidan www.nykultur.com. Torsdagar kl 19 – 21 fr o m den 24 september har vi genom Studiefrämjandet en studiecirkel baserad på Martinus symbolbok nr 6. Information och anmälan till Håkan Forshult: 0707-311450.”

Mer informagtion: http://lokalt.tredjetestamentet.se/goeteborgntverk

Kontaktperson:
Claus Möller
Tel. 070-171 00 49
E-post: claus_miller@hotmail.com

Aktiviteter i området:
Ny Kultur – Göteborgsnätverket (tryck på titeln för mer info om platsen):
  NVB Göteborg (tryck på titeln för mer info om platsen):


   Studiegrupper
   - Kommer snart på denna webbplats. Du kan se giltighetstiden för alla Martinus studiegrupper här.

   Publicerad i