Holmsjö

Här finns  utställningen ”Ett Fönster mot Evigheten”  kärnan i Tredje Testamentet, livsåskådning och världsbild. Som besökare guidas du via 18 kosmiska symboler på pedagogiskt vis in i denna osynliga orsaks- och tankevärld som är grunden till allt som sker.

Med hjälp av vackra och färgsprakande symbolbilder och korta förklarande texter kan du följa verkets röda tråd. Tredje Testamentet lyfter fram de eviga livsfrågorna ur trons töcken och förklarar dem i vetandets klara ljus. Livets mysterium som också är kärlekens mysterium, kan nu förklaras via logiska tankeföljder.

Mer information: http://lokalt.tredjetestamentet.se/index.php/holmsjoe

holmsjo 2w

Kontaktpersoner:

Harry Olsson
Britt Lanemo
0455-92249

Aktiviteter i området:
Holmsjö – Permanent utställning (tryck på titeln för mer info om platsen):


    Studiegrupper
    - Kommer snart på denna webbplats. Du kan se giltighetstiden för alla Martinus studiegrupper här.

    Publicerad i