Skövde

New Cosmic Paradigm
NCP X-AIONS

”NCP X-AIONS representerar den gren av Martinus Kosmologi som bygger broar till traditionell vetenskap med fokus på människans och vetenskapens stora frågeställningar om Livet, Medvetandet och Verkligheten – samt svarar till behovet av en ny världsbild och djupare verklighetsförståelse. Nämnda gren representeras speciellt av Per Bruus-Jensens* omfattande arbete och litteratur. *tidigare elev och samarbetspartner till Martinus.”

Mer information:
http://www.newcosmicparadigm.org

Kontakt:
ncp@x-aions.org
ncp@newcosmicparadigm.org
Telefon: 0708 984198, 0500-436243 – från utland +46 708 984198, +46 500 436243

Aktiviteter i området:
NCP – Skövde (tryck på titeln för mer info om platsen):


    Studiegrupper
    - Kommer snart på denna webbplats. Du kan se giltighetstiden för alla Martinus studiegrupper här.

    Publicerad i