Stockholm

Studiecirklar

Livets Bog del 1
, tisdagar 10.00 – 12.00 med start 4/9. Solveig Nord: 076 – 225 98 60

Boken: Martinus artiklar 1930-1945, måndagar 18.00 – 20.00 med start 20/8. Lars Östnäs: 08-659 07 38 eller 070-326 91 37

Nybörjarcirkel
Vi tänker starta en ny cirkel lämplig för er som inte läst så mycket, eller helt nyligen kommit i kontakt med Martinus kosmologi. Vid första träffen kommer vi diskutera vilken bok vi ska läsa i cirkeln. Vi börjar torsdagen den 30/8, kl. 18.00 och vidare varje vecka. Välkomna att anmäla er till Rune Henriksson, 070-310 60 14.

Samtalsträffar
Fritt inträde. Sammanhållande: Henrik Sundström. Samtalsträffar kring frågor, som rör vad vi bör tänka på vid begravning av våra anhöriga när den tiden kommer och också hur vi själva vill utforma vår egen begravning. Tanken är att samtala om hur vi bäst kan uppfylla de av Martinus, i boken Bisättning, framlagda tankarna om vilka hänsyn vi bör iaktta från tidpunkten när döden inträder och till dess vår kropps mikrovärld förvandlats till enbart mineralmateria. Är du intresserad av att delta och vill veta när nästa möte äger rum: Anmäl dig till Rune Henriksson, 070-310 60 14, rune.he58@gmail.com

Mer information: http://martinus.se

Aktiviteter i området:
Hälsans Hus (tryck på titeln för mer info om platsen):
  Martinus Center Ekerö (tryck på titeln för mer info om platsen):


   Studiegrupper
   - Kommer snart på denna webbplats. Du kan se giltighetstiden för alla Martinus studiegrupper här.

   Publicerad i