NyKultur – Göteborgsnätverket

NyKultur – Göteborgsnätverket för Martinus verk: Tredje testamentet, är en ideell förening i Göteborg som bedriver informations-, föredrags-, kurs- och studiecirklar utöver den verksamhet som finns på webbsidan www.nykultur.com

För information och anmälan till studiegrupper, ring: Håkan Forshult 0707 – 311450

Föredrag nedan arrangeras av: Ny Kultur – Göteborgsnätverket för Martinus verk, Tredje Testamentet
i samarbete med Studiefrämjandet i Göteborg.

Kontaktperson:
Claus Möller
Tel. 070-171 00 49
E-post: claus_miller@hotmail.com

Mer information: http://lokalt.tredjetestamentet.se/goeteborg-naetverket

Telefon: 070-731-1450

Kommende aktiviteter:
Publicerad i