Stiftelsen Kosmos-Varnhem

Stiftelsen Kosmos-Varnhem informerar om och undervisar i den världsbild, känd som Martinus Kosmologi, som den danske författaren och intuitionsbegåvningen Martinus lagt fram i sitt omfattande och epokgörande verk: Tredje Testamentet.

Martinus kosmologi är en andlig vetenskap i termer av en helt igenom logiskt förklarad världsbild.

cropped-Test21

Stiftelsen har sedan 1950-talet bedrivit information och undervisning i olika former på Kosmosgården i Varnhem. Det har varit frågan om föredrag, studiecirklar, kurser och seminarier. Vi arrangerar även föredrag, filmvisning m.m. i Göteborg och Trollhättan.

Det finns också andra utbildningsanordnare som verkar för Martinus kosmologi i Varnhem och Göteborg. Stiftelsen Kosmos-Varnhem bedriver en självständig verksamhet utifrån sin egen profil.

Mer information här: http://www.nykultur.nu


Kommende aktiviteter:
Publicerad i