Stiftelsen Martinus Kosmologi Stockholm

martinus.se

Kontaktperson: Henrik Sundström 0708 – 47 82 99

VÅRA PROGRAMFORMER

Föredrag: våra föredrag är vanligtvis en timme, men den som vill erbjuds att efter föredraget delta ytterligare en timme för frågor, samtal och fika.

Seminarier: våra seminarier är vanligtvis 3 timmar inkl. fikapaus om inget annat anges. Föreläsningsinslag varvas med samtal och frågestund.

Temadagar: se information om Martinus Center Ekerö.

ENTRÉ OCH DELTAGARAVGIFT Föredrag ochseminarium 60/40 kr och heldagsseminarium 80/60 kr, om inte annat anges i programmet. Det lägre alternativet avser pensionär, studerande och arbetslös.

Deltagaravgiften för samtalskvällar och studiecirklar är 25 kr per tillfälle. Terminskort 400 kronor, gäller för deltagande i all verksamhet under våren. Beloppet sätts in på stiftelsens pg 655595-7.

E-mail: info@martinus.se
Telefon: 087-479

Kommende aktiviteter:
Publicerad i