Stiftelsen Tredje Testamentet – Sverige

Stiftelsen Tredje Testamentet har till uppgift att offentliggöra Tredje Testamentet genom att:

Informera om att Tredje Testamentet är fortsättningen på Bibelns gamla och nya testamenten.
Informera om att Tredje Testamentet innehåller kärlekens vetenskap.
Informera om den eviga världsbildens nödvändighet för etableringen av ett globalt fredsrike.
Göra informationen globalt tillgänglig.
Ställa informationsmaterial till förfogande.
Utbilda informatörer.

Mer information:
http://tredjetestamentet.se


Kommende aktiviteter:
Publicerad i